Könyvvizsgálat

Szoros együttműködésben állunk hazai és nemzetközi szinten elismert könyvvizsgáló partnerekkel.

Munkánk során ellenőrizzük a vállalatok jövedelmi, vagyoni, pénzügyi helyzetéről közölt információk valóságát, hiszen e megléte részvénytársaságoknál és az állami pénzpiaci felügyeletnél nélkülözhetetlen és kötelező. Tevékenységünk folyamán a  tudomásunkra jutott tények, adatok, üzleti információk tekintetében titoktartási kötelezettség terhel minket, amit maximálisan szem előtt tartunk.

Könyvvizsgálatunk célja annak a feltárása, hogy a vállalkozó által az üzleti évről készített beszámoló a számviteli törvény előírásainak megfelelően készült el, és így valós, megbízható és pontos képet ad a vállalkozás eredményeiről. Könyvvizsgálói állásfoglalásunk nélkül ez a nyilvánosságra hozott, a hitelezők, befektetők és a piac számára is elérhetővé váló kép nem tud megnyugtató benyomást kelteni.

A beszámolókban megjelenő információk hitelességét, a törvényekben meghatározott tartalmát a könyvvizsgálatunk során kialakított állásfoglalás alapozza meg. Ha Ön számára kötelező a könyvvizsgálat, akkor a vállalkozás legfőbb szerve az üzleti évről készített éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló felülvizsgálatára, az abban foglaltak valódiságának és jogszabályszerűségének ellenőrzésére válasszon bennünket!

Amennyiben nem alkalmaz vállalkozóként mentességet, vagy olyan céget vezet, melynek székhelye külföldön található, ám magyarországi telephellyel is rendelkezik, keressen minket bizalommal!

Könyvelés

a kettős könyvvitel szabályai
szerint

Bérszámfejtés

a munkabérek, adók
és járulékok kiszámításához

Beszámoló készítés

éves, vagy egyszerűsített éves
formában

Adózás

SZJA, ÁFA, TAO, IPA, reklámadó
szabályoknak megfelelően

Kérjen ajánlatot

forduljon hozzánk bizalommal